• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 1 year ago
 • 1491 பார்க்கப்பட்டது

Immigration officer asking for money

அறிக்கையிடப்பட்டது  October 6, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #190429

What a shame to your country. Officer's doing this should be kick out! Asking for money, what a shame. If you are a tourist and they know you are asia...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 1 year ago
 • 1576 பார்க்கப்பட்டது

CORRUPTION

அறிக்கையிடப்பட்டது  September 25, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #189729

Dear Team, I would like to bring in to your knowledge about my experience visiting your country. At first i was so excited to step in to the ground o...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 1 year ago
 • 1971 பார்க்கப்பட்டது

Corrupt Immigration Officers

அறிக்கையிடப்பட்டது  September 25, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #189728

Dear Team, I would like to bring in to your knowledge about my experience visiting your country. At first i was so excited to step in to the ground o...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 2 years ago
 • 2071 பார்க்கப்பட்டது

Extortion of money for a supposed to be free visa.

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 25, 2018 இருந்து Colombo , Western  ι Report #180335

PATKA Jaryawardena IMMIGRATION OFFICER March 25, 2018 3am Arrival of Sri Lankan Airport I was on the line, when the immigration officer examined my ...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 4 years ago
 • 3338 பார்க்கப்பட்டது

Issuring new passport in one day service

அறிக்கையிடப்பட்டது  May 3, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #102725

Mmy passport was expaired and then I applied through one day service paying Rs. 10,000. one officer suggested me to pay an additional Rs.1000 to ge...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 4 years ago
 • 3445 பார்க்கப்பட்டது

Paid bribe

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 27, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #102089

I PAID A BRIBE IN COLOMBO AIRPORT....மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 4 years ago
 • 3469 பார்க்கப்பட்டது

එක්දින සේවාව යටතේ ගමන් බලපත්‍රය දීර්ඝ කිරීම

அறிக்கையிடப்பட்டது  April 6, 2016 இருந்து කොළඹ , බස්නාහිර  ι Report #99766

එක්දින සේවාව යටතේ රු.7000 ක් ද ගෙවා ගමන් බලපත්‍රය දීර්ඝ කිරී...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 4 years ago
 • 2699 பார்க்கப்பட்டது

Rs. 100 charged for the death certificate, not no receipt

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 13, 2016 இருந்து Colombo , Western  ι Report #95718

One of my relatives died and a post-mortem was performed. A week after the funeral I went to handover papers to get the death certificate. Next to Col...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 4 years ago
 • 3074 பார்க்கப்பட்டது

Motor traffic Bribe

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 7, 2015 இருந்து කොළඹ , බස්නාහිර  ι Report #85239

Test Data- I paid Rs.500 at Nelum Pokuna Roundabout ...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 3275 பார்க்கப்பட்டது

custom officer

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 3, 2015 இருந்து Colombo , Western  ι Report #61958

i paid to a custom officer Test data...மேலும் வாசிக்க