• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
  • 5 years ago
  • 4165 பார்க்கப்பட்டது

Mayor ordered a personal payment

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 14, 2015 இருந்து Sri Jayawardenapura Kotte , Western  ι Report #85887

Mayor Janaka Ranawaka ordered I brought a large sum amounting to 850,000/- to his home in Sapumal Place, Rajagiriya so that I could proceed with my bu...மேலும் வாசிக்க