• இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 5829 பார்க்கப்பட்டது

I paid the bribe to motor traffic at pottuvil

அறிக்கையிடப்பட்டது  March 11, 2017 இருந்து Ampara , Eastern Kalmunai  ι Report #157419

At the time the police standing near the police station, pottuvil to lahugala road that apapproximately 2. 5km between the traffic and pottuvil police...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 5 years ago
 • 7550 பார்க்கப்பட்டது

Traffic violation

அறிக்கையிடப்பட்டது  October 23, 2016 இருந்து Ambalangoda , Southern  ι Report #130568

I was looking to overtake on the Galle Road and crossed the single line. However noticing the line I got back on to the lane. But had to bribe to avo...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 6 years ago
 • 5696 பார்க்கப்பட்டது

It was not a traffic violation

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 15, 2015 இருந்து Kurunegala , North Western  ι Report #85961

When I was coming from Kurunegala on Colombo Road near to Wehera area, one policeman begged me money telling that I did a traffic violation.There was ...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 6 years ago
 • 5022 பார்க்கப்பட்டது

Bribe nation

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 11, 2015 இருந்து Wattala , Western  ι Report #85595

Drove past a yellow crossing, while people were crossing. Was stopped further down the road, had a bit of chit chat with the officer, gave him 200 buc...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 6 years ago
 • 5359 பார்க்கப்பட்டது

Motor traffic Bribe

அறிக்கையிடப்பட்டது  December 7, 2015 இருந்து කොළඹ , බස්නාහිර  ι Report #85239

Test Data- I paid Rs.500 at Nelum Pokuna Roundabout ...மேலும் வாசிக்க

 • இலஞ்சம் கொடுத்தேன்
 • 7 years ago
 • 38508 பார்க்கப்பட்டது

Traffic bribe

அறிக்கையிடப்பட்டது  October 9, 2014 இருந்து Colombo , Western  ι Report #61956

Test sample...மேலும் வாசிக்க